Telefontid man-fredag kl. 7.00-16.00           - eller forespørg via email - klik her:
  ::  Markarbejde  ::  Vognmandskørsel  ::  Entreprenør  ::  Udlejning  ::  Sten & grus m.m.  ::  Have   ::   Maskinpark  ::  Om Sørup  ::  
Forsiden  ::  
 
 :: Prisen afhænger af dit affald!

En leje af en affaldscontainer gælder såvel lejen i den aftalte periode såvel som affaldets art.

NB: Afviger affaldets art fra det aftalte kan prisen let bliver væsentligt højere.

Det skyldes at affald som ikke er sorteret korrekt takseres langt højere hvor vi og andre vognmænd skal aflevere affaldet.

Har du i tvivl om hvad du kan "blande sammen" i en container er det vigtigt at du får det afklaret hos os inden du begynder at fylde på.


 :: Vi vejleder dig

Her på siden kan du se de materialer som vi du vil kunne bruge containeren til, - ikke samtidig med hver for sig.

Visse affaldstyper kan dog anbringes i samme container. ring eller mail og hør nærmere.


 :: Sorteringsvejledning
Nedenfor kan du se listen over de affaldstyper vi håndterer, - ordnet efter hvad der som udgangspunkt kan kommes i den samme container.


Aviser og ugeblade
Reklamer, skrivepapir og telefonbøger.

Bildæk
Alle typer dæk – med eller uden fælge.

Brokker og sten
Murbrokker, tegl, beton, gas-beton og natursten.

Deponiaffald
Isolering, vinduer, pvc-affald og trykimprægneret træ.

Elektronikaffald
Computere, fjernsyn, paraboler, håndværktøj, kaffemaskiner, kameraer, legetøj med lys/lydeffekter.

Farligt affald
Maling, olie, kemikalier, batterier, lysstofrør, lavenergipærer, spraydåser, insekt- og plantegifte.

Glas
Konservesglas (gerne med låg), vinflasker mv.

Gips
Gipsplader til genbrug.

Haveaffald
Blade, buske, grene, hækafklip, rødder mv.

Jern og metal
Gryder, tørrestativer, klapvogne, haveredskaber, vaskemaskiner, komfurer mv.

Køleskabe og frysere

Pap
Bølgepap og papkasser, kartoner mv.

Ren jord
Jord fra haven, sand og ler.

Sanitet og stentøj
Asfalt, puds, mørtel, toiletter, keramik, porcelæn, glaserede tegl og fliser.

Småt brændbart (under 1 m)
Flamingo, lædervarer, plastdunke, gavepapir mv.

Stort brændbart
Møbler, madrasser, tagpap, tæpper mv.

Trykflasker
Gasflasker, pulver- og skumslukkere.